Latin - Vulgate

1452-56

flickr:50857690587_b10defbfdf_o


Title Biblia
Date 1452-56
Publisher Johann Gutenberg
Contents The Latin Vulgate
References Darlow & Moule 6076 Copinger 1.
Comments First edition of the printed Bible

1491

flickr:39150780284_b10defbfdf_o
flickr:39150780534_847bb8fff8_o

Title Biblia integra: summata: di- / stincta: supemendata: vtriusque / testamenti concordantiis illustrata. [The whole Bible: of noble origin; elegant: free from all error: both testaments with explanatory concordances.]
Date 1491
Publisher Johanem Froben, Basel
Contents The Latin Vulgate from the Fontibus ex Grecis text.
References Darlow & Moule 6086 (note after) Copinger 90.
Images Title, Colophon
Comments First edition of the "Poor Man's Bible," so called because it is the first Bible printed in small size (8vo.). Bibles during this early period of printing had only limited information on the title page. The publisher, place of publication, and date are on the colophon at the end of the New Testament.
Recent Sales A copy sold for $17,500 (including auctioneer's premium) at the Charles Ryrie Sale at Sotheby's, New York, on December 5, 2016 (Lot 38).

1511

flickr:42145698755

Title Biblia cum cordantiis veteris et novi/ testamenti et sacrorum canonum et necnon et editione / in marginibus varietatis diversionum textuum: / ac etiam canonibus antiquis quatuo et evan- / geliorum infertis: et accentu omnium / vocabulorum dificilium signato: / summa cum diligentia revi- / sa correcta et emendate.
Date 1511
Publisher Lucamantonius de Giunta, Venice
Contents The Latin Vulgate.
References Darlow & Moule in a note after No. 6100 states that the apparent first Latin Bible by this publisher was in 1519.

1526

flickr:28820597251_45044dd04b_o
flickr:28895797185_f6614bb3b7_o

Title: Textus Biblie. / 1526 / Biblia cum concordantiis / veteris et novi testament et sacrorum ca- / nonu; plenisque queuis breuibus summariis / ad singular capita appositis: adiectoque qua / druplici ad faciliorem inuentionem reper- / torio; necnon et additionibus in margini- / bus varietatis diuersorum textuum: ac etia / canonibus antiquis quatuoi euangeliorum / insertis: diligentissimeque castigates hebrai- / cis dictionibus: que prius corruptissime / errant: vna cum totius Biblie compendio- / lo per rithmos descripto: summa cum dili- / gentia reuisa correcta et emendate.
Date: 1526
Publisher: Jacobum Mareschal als Roland, Lugdini (Lyon)
Contents: The Latin Vulgate
Images: Title page, Sample page
References Darlow & Moule 6093 (note after)

1527

flickr:12573927175

Title: Biblia / Sacra Vtrivsqve Te- / stamenti iuxta ueterè tràsla- / tionem, qua hucusq[ue] Latina / utitur Ecclesia, ex antiquissi- / mis ac recentioribus exèplari- / bus diligentissime collatis, & / sicubi dissentiebàt còsultis fon / tibus, hoc est, hebræis & græ / cis uoluminibus adhibitis, fi- / dilissime restituta. / Nuremburgæ, per Ioan Petreium, / Anno M. D. XXVII.
Date: 1527
Publisher: Johannes Petreius, Nuremburg
Contents: The Latin Vulgate from the Complutensian Polyglot edited by the publisher.
Images: Title page
References Darlow & Moule 6107 (note after)

1528

flickr:3872145569

Title: Biblia. / Habes in Hoc Libro / Prudens Lector Vtriusque Instrumenti Nouam Translatione / Aeditam a Reuerendo Sacrae Theologicae Doctore Sancte Pa / gnino Lucesi Concionatore Apostolico Praedicatorij Ordi / nis… / 1528.
Date: 1528
Publisher: Antonius du Ry: Lugduni [Lyon]
Contents: Complete text of the Latin Vulgate by Sanctes Pagninus.
Images Title page
Comments: Earliest edition of the Latin Bible in modern times from early Hebrew and Greek manuscripts, and the earliest edition of the Bible in which the text is divided into numbered verses, although the New Testament and Deuterocanonical divisions are different from that introduced into later Bibles.
References Darlow & Moule 6108; Copinger p. 255.

1532

flickr:53022730494

Title: BIBLIA / BIBLIORVM / OPVS SACROSANCTVM VVLGATIS / quidem characteribus, sed incredibili studio diligentiaq[ue] ad / primæuum recepte per Ecclesiam Romanam æditionis candoré / reuocatú, adhibitis per omnia quàmpluribus fidedignis exem- / plaribus, nec prætermissis vtriusq[ue] Testamenti Canonumque] / Concordantijs, at fidelius quàm vbuis impressum, & accurate / castigatum, cum exactiori Hebræorum nominum Tabula ad / capita & libros reddita, cúq[ue] altero insigniú rerum totius operis / Indice, necnon capitum Summarijs in melius repositis. Accessit / etiam Tertius Maccabeorum liber nouissimè additus, quem / priores impressiones non habebant. Qué præterea modú in tà / arduo negocio tenuerimus, primus statim quæternio pate faciet / / 1532.
Date: 1532
Publisher: Jacobus Mareschal: Lugduni [Lyon]
Contents: Latin Vulgate plus III Machabees.
References Darlow & Moule 6093 (footnote); Copinger 234.

1542

flickr:12291422473

Title: Biblia / sacra ex Santis Pagnini trala- / tione, sed ad Hebrai- / cæ linguæ amussim nouissimè ita recognita, & / scholiis illiustra, ut planè noua edi- / tio uideri possit. / Accesitt præterea Liber interpretationem Hebraicorum, Arabicorum, Græcorumque / nominum, quæ in sacris lucris reperiuntur, ordine alphabetico digestus, codem authore. / Lvgdvni, / Apud Hvgonem à Porta. / M. D. XLII. / Cum priuilegio ad annos sex.
Date: 1542
Publisher: Hugonem a Porta, Lyon
Contents: Pagninus' translation of the Vulgate edited by Michael Servetus (1511-1553)
Images: Title page
Comments: Servetus was a unique figure who attracted opprobrium from Catholics and Protestants allike.
References Darlow & Moule 6120; Copinger pp. 252.

1542

flickr:9583561261

Title: Vvlgata / Aeditio Veteris ac / Novi Testamenti, Quorum / Alterum ad Hebraicam, alterum ad Graecam ueritatem emen / datum est diligentissime, ut noua aeditio non facile desydere- / tur, & uetus tamen hic agnoscatur: adiectis ex cruditis / scriptoribus scholijs, ita ubi opus est, locupletibus, / ut pro commentarijs sint: multis certe lo- / corum millibus praesertim diffi- / cilioribus, lucum asserunt. / uthore Isidoro Cario Brixia- / no Monacho Casinate. / Venetijs, apud Petrum Schoffer, Magun- / tinus Germanum. Anno / M. D. XLII.
Date: 1542
Publisher: Peter Schoffer, Venice
Contents: The Latin Vulgate edited by Isidorius Clarius.
Images Title page
Comments: The first edition of Clarius' revision with 8,000 corrections to make it more in agreement with the original Hebrew text.
References Darlow & Moule 6121; Copinger pp. 229-231.

1542

flickr:44302291761

Title:Biblia / Sacra, / Ex postrimis Doctorum omnium vigilis, / ad Hebraicam veritatem, & proba / tisimorum exemplarium / fidem. / Cum argumentis, Indice, & He / braicorum nominum interpretatione. / L U G D I N I, / Apud Guilelmum Boulle.
Date: 1542
Publisher: Guilelmum Boulle, Lyon
Contents: The Latin Vulgate from Stephanus' first edition.
Comments: Differs from Stephanus somewhat in marginal and supplementary material.
References Darlow & Moule 6122.

1543

flickr:10007352386

Title: Nouum testa- / mentum, haud poeniten= / dis sacrorum Doctorum / scholiis, Ioannis Benedi / cti Theologii Parisièsis, / cura concinnatis, non in: /
utiliter illustratum. / Parisiis. / Apud Simonem Colinæum, / & Galeotum á Prato. / 1 5 4 3 / Cum Priuilegio.
Date: 1543
Publisher: Simon Colinaeum & Galeotum á Prato, Paris
Contents: The New Testament of the Latin Vulgate edited by John Benedict (Fr.).
Images Title page
Comments: This is the New Testament text from Benedict's complete Bible initiallly published in 1541: Copinger pp. 227-229.
References None for this specific edition

1547

flickr:2071635773

Title: Biblia / Ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata. / Hebraea, Chaldaea, Graeca & Latina / nomina virorum, mulierum, populorum, idolorum, vrbium, / fluuiorum, montium, caeterorumque locorum quae in Bibliis leguntur, restituta, / cum Latina interpretatione, ac locorum e Cosmographis descriptione. / Quid in horum Bibliorum castigatione praestitum sit, subsequens praefatio latius indicabit. / In sole posuit tabernaculum suum. / Lovanii. / Ex Officina Bartholomaei Gravii Typographi. / Anno. M. D. XLVII. Mense Novembri. / Cum Gratia & Priuilegio Caesareo.
Date: 1547
Publisher: Bartholomaeus Gravius, Louvain
Contents: Complete text of the Latin Vulgate by Joannes Hentenius
Images: Title page
References: Darlow & Moule 6129
Comments: First edition of the Louvain Bible. It was published in the year following the declaration by the Council of Trent that the Latin Vulgate is the official Bible of the Catholic Church. It was the basis for Catholic translations into vernacular languages. It would eventually be superseded by the Sixto-Clementine Vulgate of 1592.

1559

flickr:10103512315

Title: Biblia, / Ad vetustissima exemplaria nunc / In quibus præter ea que subsequens præfatio indicat, capi- / ta singularita versibus distincta sunt, ut numeri præ- / fixi, Lectorem nec remorentur, & loca quæsita tan- / quam digito demonstrent. / Antverpiæ, / Ex Officina Christophori Plantini, / M. D. LIX. / Cvm Privilegio.
Date: 1559
Publisher: Christopher Plantin, Antwerp
Contents: Complete text of the Latin Vulgate by Joannes Hentenius
Images: Title page
References: Darlow & Moule p. 942 (after No. 6141) Copinger p. 233.
Comments: First Latin Bible published by Christopher Plantin of Antwerp.

flickr:12573927675

Title Testa- / menti / Novi / Vvl- / gata. / Lvgdvni, / Apud Theobal- / dum Paganum. / 1559.
Date 1559
Publisher Theobald Paganus, Lyon
Contents The Vulgate New Testament
Images Title page
References None

1565

flickr:13368141353

Title: Biblia, / Ad vetustissima exem- / plaria castigata. / Quid in horum Bibliorum castigatione præstitum / sit, subsequens præfatio latius indicabit. / Antverpiæ, / Ex officina Christophori Plantini. / M. D. LXV. / Cvm Privilegio.
Date: 1565
Publisher: Christopher Plantin, Antwerp
Contents: Complete text of the Latin Vulgate by Joannes Hentenius
References: Copinger p. 233.
Images: Title page

1567

flickr:10103512525

Title: Biblia, / Ad vetustissima exem- / plaria castigata. / Quid in horum Bibliorum castigatione / præstitum sit, subsequens præfatio / latius indicabit. / Antverpiæ, / Ex officina Christophori Plantini. / M. D. LXVII. / Cvm Privilegio.
Date: 1567
Publisher: Christopher Plantin, Antwerp
Contents: Complete text of the Latin Vulgate by Joannes Hentenius
Images: Title page
References: Darlow & Moule 6150

1572

flickr:30704649158

Title: Biblia, / Ad vetvstissima / Exemplaria / Nunc recens castigata. Romæque reuisa. / In Qvibus, Præ ter Ea Quæ / ….. / de Ltcentia Svperiouvm. / Venetiis, Apvd Iuntas / MDLXXII.
Date: 1572
Publisher: Juntas, Venice
Contents: Complete text of the Latin Vulgate by Joannes Hentenius
References: Darlow & Moule 6157 Copinger 456.

1574

flickr:5511592263

Title: Biblia / Sacra. / Quid, in hac editione, a Theologis / Louaniensibus sit, / paulo post indicatur. / Antverpiae, / Ex officina Christophori Plantini, / Architypographi Regii. / M. D. LXXIIII.
Date 1574
Publisher: Christopher Plantin, Antwerp
Contents: First edition of the revision by Franciscus Lucas Brugensis and other members of the faculty of the University of Louvain of Hentenius' Louvain Version.
References: Darlow & Moule 6161
Images: Title page
Comments: This would have been the most current, updated edition of the Vulgate approved by the Catholic Church that would have been available in 1578 when Gregory Martin began translating the Douay Bible into English, and may have been consulted by him.

1576

flickr:9583561415

Title: Biblia / ad Vetvstissima / Exenplaria / Nunc recens castigata. / in Qvibus, Praeterae, / Quae subsequens Praefatio indicat, capita singula / ita versibus distincta sunt, / vt Numeri Praefixi / Lectorem non remorentur, & loca quaesita / tanquam digito demostrent. / Cum Licentia Svperiorvm. / Venetiis, Apud Haredes Nicolas Beuilaqua, & socios. 1576.
Date 1576
Publisher: Nicolas Bevilaqua, Venice
Contents: The Latin Vulgate in the Louvain Version.
References: Images: Title page

1580

flickr:4917514248

Title: Biblia / Sacra. / Quid in hac editione a Theologis / Louaniensis praestitum sit, / paulo post indicatur. / Antverpiae, / ex officina Christophori Plantini, / Architypographi Regii. / M. D. LXXX.
Date 1580
Publisher: Christopher Plantin, Antwerp
Contents: Complete text of the Latin Vulgate as revised by Joannes Hentenius in 1547 (supra) and later revised in 1573-4 by Franciscus Lucas Brugensis and other members of the faculty of the University of Louvain.
Images: Title page
References: Copinger p. 233.
Comments: The first Brugensis revision of 1574 (above) has a Preface that references annotations. However, those notes do not appear until this 1580 edition.

1584

flickr:10636528396

Title: Biblia / Sacra / Cvm Dvplici Translatione, / $ Scholijs Francisci Vatabli, nunc denuò à plurimis, quibus sca- / tebant, erroribus repurgatis, doctissimorum Theologorum, / tam almæ Vniversitatis Salamanticensis, quam Com / plutensis judico: ac Sanctæ & generalis / Inquisitionis iussu. / Quid Prætareia in Hac / editione præstitum sit, animadversiones indicabunt. / Cum Piivilegio Hispaniarum Regis. / Salamanticae / Apud Gasparem à Portonarijs suis & Gulielmi Rouilij Benedictiq[ue]; Baierij expensis. / M. D. LXXXIIII.
Date 1584 (titles to Vols. I & II); 1585 (title to Appendix); & 1586 (official douments cited in preliminary matter)
Publisher: Gasparem à Portonaris suis & Gulielmi Rouilii Benedictiq[ue], Salamanca
Contents: Complete text of the Latin Vulgate in Stephanus' Zurich Version, as revised by Francisco Sancho and other members of the theological faculty of the University of Salamanca.
References: Darlow & Moule 6176 Copinger p. 259.
Images Title page
Comments The title page refers to Francis Vatabli, who was consulted by Stephanus, rather than Stephanus himself.

1587

flickr:30082980168

Title: Biblia / Sacra. / Quid in haec editione a Theologica / Louaniensibus praestitum sit, / paulo post indicatur / Antverpiae, / Ex officina Christophori Plantini, / Architypographi Regni. / M.D.LXXXVII.
Date 1587
Publisher: Christopher Plainti, Antwerp
Contents: Complete text of the Latin Vulgate in the Louvain Version

1588

flickr:10007277744

Title: Biblia / Sacra, / Ad Vetvstissima / Ex piaria nunc recens casti- / gata, Romæque reuisa: / In quiebus, præter ea, que subse- / quen: Præfatio indicat, capita / singula versibus distin- / cta sunt. / Cum pluribus Iudicibus copiosissi- / mes, ac neessariis. / Lvgdvni, / Apud Gvlielmvm Rovillivm. / M. D. LXXXVIII.
Date 1588
Publisher: Gvlielmvm Rovillius, Lyon
Contents: The Latin Vulgate in the Louvain Version.
Images: Title page
References: Copinger p. 234.

1590

flickr:8831962262

Title Biblia / Sacra / Vvlgatae / Editionis / Tribus Tomis / Distincta / Romae / Ex Typographia Apostolica Vaticana / M.D.X.C
Date 1590
Publisher Typographia Apostolica Vaticana (Aldus Manutius the younger), Rome
Contents Complete Bible in the Vulgate Version
Image Title page
References Darlow & Moule 6181 Copinger p. 246
Comments First in the series of Sixto-Clementine Vulgates. This edition contains the original translation by Pope Sixtus V. In 1592 it was revised by a group of scholars under successor Pope Clement VIII (infra).

1592

flickr:8158794642
flickr:8158794484

Title Biblia / Sacra / Vvlgatae / Editionis / Romae / Ex Typographia Apostolica Vaticana / M.D.XCII.
Date 1592
Publisher Typographia Apostolica Vaticana (Aldus Manutius the younger), Rome
Contents Complete Bible in the Vulgate Version
Images Printed Title, Engraved Title.
References Darlow & Moule 6184 Copinger p. 246
Comments First edition of the Sixto-Clementine Vulgate which remained the official Bible of the Catholic Church until 1979. It is named for Pope Sixtus V, responsible for the original translation, and Pope Clement VIII who supervised the group of scholars who revised it.
Sales Data A copy of this edition sold at the Estelle Doheny Collection Sale held by Christie's on October 17, 1988 for $12,100 (auctioneer's premium included). The copy was ruled in red and featured a highly ornate contemporary binding.

1593

flickr:2072428138

Title Biblia Sacra / Vvlgatae / Editionis / Sixti Qvinti / Pont. Max. / Ivssv / recognita atque edita. / Romae / Ex Typographia Apostolica Vaticana / M. D. XCIII.
Date 1593
Publisher Typographia Apostolica Vaticana
Contents The complete Vulgate Bible as revised by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Darlow & Moule 6184 Copinger p. 246
Image Title page
Comments This is the second edition of the Sixto-Clementine Vulgate, declared the official translation of the Catholic Church. It has some varied renderings from the first edition of 1592.
Recent Sales A copy of this edition sold for $6,250 (including buyer's premium) at the Sotheby's auction on December 2, 2015 (Pirie Sale, Lot 247).

1598

flickr:8231470355
flickr:2071635559

Title Biblia / Sacra / Vvlgatae Editionis / Sixti V. P. M. / Ivssv / recognita atque edita. / Romae. / Ex Typographia Vaticana. / M. D. XCVIII.
Date 1598
Publisher Typographia Vaticana, Rome
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Darlow & Moule 6184 Copinger p. 246
Image Title page, Binding
Comments This is the third edition of the Sixto-Clementine Vulgate, declared the official translation of the Catholic Church. It has varied renderings from the previous two editions and adds list of corrections needed to those editions.

1598

flickr:11016488344

Title Biblia / Sacra / Ad Vetvstissima / Exemplaria nunc recens castigata / Romæq[ue] In quibus, præta ea, quæ subsequens Preæfatio / indicat. capita singula versibus distincta sunt. / Adiecimus Indicem amplissimum Ioannis Harlemii, / Societatis Iesv, ac alium Euangiliorum. & Epistolarum, / que dicuntur singulis diebus Festis & Domenicis anni. / Lvgdvni. / Apud Hæredes Gvlielmi Rovillii, /……/ M. D. XCVIII. / Privilegio Christianissimi Gallicarum Regii.
Date 1598
Publisher Hæredes Gvlielmi Rovillii, Lyon
Contents The Louvain Version of the Vulgate
References Copinger p. 234.
Comments Editions of the Louvain Version continued to apprear after the Sixto Clementine Version.
Images Title page

1605

flickr:10767906573

Title Testamenti Veteris / et Novi / Biblia Sacra, / Ex Hebræo et Græco / Latina facta. / Altera tralatio Vetus est, altera Noua cum adnotatonibus / Francisci Vatabli, prout veramq,; Regio privilegio / ornatam Robertvs Stephanvs anno / M. D. XLV. Lutetiæ editit. / Accessere, Interpretatio nominvm Hebræ- / orum, Chaldæorum & Græcorum quæ passim in hisce libris / occurunt; Index rerum & setentiarum memorabi- / lium locuples: nec non Versuum singulorum Ca- / pitum per numeros distinctio. / Hanoviæ / Typis Wechelianis, apud Claud. Marnium, / & hæredes Ioannis Aubrii. / M D C V.
Date 1605
Publisher Clausius Marinus & John Auburis, Hanover
Contents The Latin Vulgate in the Stephanus Version
References [Darlow & Moule 6193 Copinger p. 226
Images Title page

1607

flickr:11260903223

Title Sacra / Biblia / Vulgatæ Editionis / Sixti Qvinti / Pont. Max. / Ivssv / recognita atque edita. / Venetiis. / Apud Evangelistam Deuchinum. / M D C VI I.
Date 1607
Publisher Evangelistam Deuchinum, Venice.
Contents The Latin Vulgate as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 247
Images Title page

1608

flickr:13536814515

Title Biblia Sacra / Vvlgatæ / Editionis / Sixti Qvinti / Pont. Max. / Ivssv / recognita. atque edita. / Venetiis. M DC VIII / Apud Euangelistam Deuchinum, & Io. Baptistam Pulciani Socios.
Date 1608
Publisher Evangelistam Deuchinum, & Io. Baptistam Pulciani Socios.,Venice.
Contents The Latin Vulgate as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 247
Images: Title page

1632

flickr:9697177136

Title Biblia / Sacra / Vvlgatae Editionis / Sixti Qvinti / Pont. Max. / Ivssv / recognita atque edita. / Lvgdvni / Sumptib. Ioannis Iullieron Typogr. Regj. / / M. DC. XXXII.
Date 1632
Publisher Joannis Jullieron, Lyons
Contents The Latin Vulgate as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 243
Images Title page.

1647

flickr:10369760065

Title Biblia Sacra / vvlgatæ editionis / Sixti V. Pont. M. / Ivssv recognita, et / Clementis VIII. / auctorita edita. / Coloniæ Agrippinæ / Sumpt. Hær. Bernardi Gualteri. / et Socterum [M] [DC] XXXXVII. / Cum Privilegio S. Cæsarea Maj.
Date 1647
Publisher Bernard Gualterus, Cologne
Contents The Latin Vulgate as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 241
Images Title page

1648

flickr:9759493515

Title Biblia / Sacra / Vvlgatae Editionis / Sixti V. / Pont. Max. / Ivssv recognita a/ et Clementis VIII auct. edita / Lvtetia. Parisiorvm / Sumptibus Sebastiani Hvre / Ioannis Iost, & / Sebastiani Hvre Y (?) / Cum Privelegio Regis. M. DC. XLVIII.
Date 1648
Publisher Sumptibus Sebastiani Hvre, Ioannis Iost, & Sebastiani Hvre Y (?), Paris
Contents The Latin Vulgate as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 244
Images Title page

1648

flickr:13368373804

Title Biblia / Sacra / Vulgatę Editionis / Sixti V. / Pont. Max. / Ivssv Recognita. / atque edita. / Venetiis MD CXLVIII. / Apud Iuntas, et Baba.
Date 1648
Publisher Juntas, Venice
Contents The Latin Vulgate as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 247
Images Title page

1652

flickr:10369971683

Title Biblia / Sacra, / Vvlgatæ Editionis, / Sixti V. Pont. Max. / authoritate recognita. / Nunc verò / Ivssv Cleri Gallicani / Denvò Edita. / Parisiis, / Exudebat Antonivs Vitré, / Regis, & Cleri Gallicani, / Typographus. / M. DC. LII.
Date 1652
Publisher Antonivs Vitré, Paris
Contents The Latin Vulgate as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References [Darlow & Moule Page 974, after no. 6221 Copinger p. 244
Images Title page

1676

flickr:10270117086

Title Biblia / Sacra, / Vvlgatæ Editionis. / Sixti V. Pont. Max. / Ivssv Recognita, / et / Clementis VIII. / auctoritate edita. / Editio nova Verseculis distincta. / Lvgdvni, / Apud Ioannem & Claudivm Carteron, / in vico Mercatorio. / M. DC. LXXVI. / Cum Permisso.
Date 1676
Publisher Ioannem & Claudivm Carteron, Lyon
Contents The Latin Vulgate as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 243
Images Title page

1680

flickr:3279198526

Title Biblia / Sacra / Vulgatae Editionis, / Sixti V. / Pontifex Maximi / Jvssv Recognita, / et Clementis VIII. / Auctoritate Edita. / Distincta Versiculis, / Indiceque Epistolarum, & Evangelorum Aucta. / Lugduni, / Sumpt. Pet. Guillimin, & Ant. Beaujollin, / in Vico Bellae-Corderiae. / M. DC. LXXX. / Cum Privilegio Regis.
Date 1680
Publisher Sumpt. Pet. Guillimin, & Ant. Beaujollin, Lyon
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 243
Images Title page
Provenance Rev. Gilbert Haydock (1682-1749), of the prominent English Catholic Recusant family, ancestor to Fr. George Leo Haydock, annotator of the 19th century series of Douay Rheims Bibles (q.v.).

1685

flickr:9759281681

Title Biblia / Sacra, / Vulgatae Editionis. / Sixti V. Pont. Max. / Ivssv Recognita, / et / Clementis VIII. / auctoritate edita. / Editio nova Versiculis distincta. / Lvgdvni, / Apud Ioannem-Baptistam de Ville, / in vico Mercatorio, sub signo Scientiae. / M. DC. LXXXV. / Cvm Permissv.
Date 1685
Publisher Ioannem-Baptistam de Ville, Lyon
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References None
Images Title page

1691

flickr:10636540766

Title Biblia / Sacra / Vulgatae Editionis / Sixti V. Clementis VIII. Pont. Max. auctoritate recognita. / Editio Nova. / Notis Chronologicis, / Historicis et Geographicis / Illustrata. / Parisiis, / Excudebat Antonius Vitrè. / Apud Antonium Dezallier, viâ Jacobeâ / sub Corona aurea / M.DC. XCI. / Cum Privilegio Regsi: Et Approbatione Doctorum.
Date 1691
Publisher Antonium Dezallier, Paris
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 245
Images Title page

1706

flickr:11016420536

Title Biblia / Sacra / Vulgatæ Editionis, / Sixti V. Pontificis Max. / Iussu Recognita, / Et Clementis VIII. / Auctorita edita; / Verseculis Distincta, / Et ad singula Capita Argumentis aucta; / Pluribusque Imaginibus, ad Historiarum noticiam / politissimè elaboratis, ornata; / Indicique Epistolarum, & Evangeliorum / locupletata. / Venetiis. M.DCCVI. / Apud Nicolaum Pezzana.
Date 1706
Publisher Nicolaum Pezzana, Venice.
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References None
Images Title page

1714

flickr:10767695956

Title Biblia / Sacra / Vulgatæ Editionis / Sixti V. / Pontificis Maximi / Iussu Recognita / atque / Edita, / Versiculis Distincta, / Cum Indice Biblico, & Lectionum, ac Evangeliorum pro / omnibus Domenicis & Festis per Annum; / Reverendissimi et Celsissimi / S. R. I. Principis / Ac Domini / D. Marquardi / Sebastiani / Imperialis Eccelsiæ Bambergensis / Episcopi &c. &c. / Authoritatæ / Post accuratam cum Vaticana Editione/ collationem / Bamberga Recusa, 1693. / Ex eidem Authoritate Ordinarii denuò impressa / M. DCC. XIV. / Cum Sacra. Cesærea & Regiæ Polon. Majest. ac Elect. Saxon. Frieslegiis. / Sumptibus Wolfgangi Mauritii Endteri, / Bibliop. [?].
Date 1714
Publisher Wolfgang Endterus, Bamberg
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 240
Images Title page

1732

flickr:9873682614

Title Biblia / Sacra / Vulgatae Editionis, / Sixti V. / Pontif. Max. / Ivssu / Recognita, / Clementis VIII. / Auctoritate edita, atque Versiculis distincta. / Lugduni, / Sumptibus Andreae Laurens, Bibliopolae & / Typographi ordinarii Praetori Lugdunensis, in vico / Racemi, sub signo Veritatis. / M. DCC. XXXII. / Cum Permissu Regis.
Date 1732
Publisher Andreae Laurens, Lyon
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Darlow & Moule 6258
Images Title page

1733

flickr:10270116366

Title Biblia / Sacra / Vvlgatæ Editionis, / Sixti V. / et / Clementis VIII. / Pont. Max. jvssu recognita atque edita. / Editio nova, / Distincta Verseculis. / Lvgdvni, / Excudebat Petrus Valfray, Regis & / Cleri Typographus unicas, in vico Mercatorio. / M. DCC. XXXIII. / Cum Regio Permissu.
Date 1733
Publisher Petrus Valfray, Lyon
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
Images Title page

1741

flickr:5869826094

Title Biblia / Sacra / Vulgatae Editionis, / Sixti V. Pontificis Max. / Jussu Recognita, / et Clementis VIII. / Auctoritate edita; / Versiculis Distincta, / Et ad singula Capita Argumentis aucta; / Pluribusque Imaginibus, ad Historiarum notitiam / politissime elaboratis. ornata; / Indiceque Epistolarum, & Evangelorum / locupletata. / Venetiis, / Apud Nicolaum Pezzana. / MDCCXLI.
Date 1741
Publisher Nicolaum Pezzana, Venice
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 248
Images Title page

1758

flickr:9873682726

Title Biblia / Sacra / Vulgatae Editionis / Sixti V. et Clementiis VIII. Pontif. Max. / Auctoritate regognita, / Uberrimis Prolegomenis / Dogmaticis, et Chronologicis / Illustrata. / In hac Novissima Editione / Adcedunt. Singulis Capitinus Rotationes Temporum, et Quirusdam Difficilioribus / Eccis Breves Animadversiones Chronologicae, ac Dogmticae. / Cum Locuplatissimis Indicinus Quinque, / et Pluribus Tabulis Aeneis Selectissimis. / Tomus Prims. / Venetiis, / MDCCLVIII. / Ex Typographio Remindinianio. / Superiorum Permissu, ac Privilegio.
Date 1758
Publisher Typographio Remindinianio, Venice
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Copinger p. 248
Images size="small"]

1785

flickr:12291422573

Title Bibliorum / Sacrorum / Vulgatæ Versionis / Editio. / Tomus Primus. / Jussu Christianissimi Regis / Ad Institutionem / Serenissimi Delphini. / Parisiis, / Excudebat Fr. Amb. Didot Natu Maj. / M. DCC. LXXXV.
Date 1785
Publisher Fr. Amb. Didot Natu Maj., Paris
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
Images Title page
References Copinger p. 245

1796

flickr:14788573907

Title Novum Testamentum / Vulgatæ Editionis, / Juxta / Exemplum Parisiis Editum / Apud Fratres Barbou. / Sumptibus / Academiæ Oxoniensis, in Usum / Cleri Gallicani / in Anglia Exulantis. / Cura et Studio Quorundam ex Eodem Clero / Wintoniæ Commorantium. / Oxonii: / e Typographeo Clarendoniano. / MDCCXCVI.
Date 1796
Publisher Clarendon Press, Oxford
Contents The Vulgate New Testament.
Images Title page
References Darlow & Moule 6274
Comments An edition for use of French Catholic priests exiled from France during the Revolution.

1825

flickr:10890430563

Title Novum / Jesu Christi / Testamentum / Vulgatæ Editionis / Sixti V. et Clementiis VIII. / Jussu Recognita Atque Edita. / Editio Nova. / Verseculis Distincta. / Londini. / Sumptibus Samuel Baxter, / In Vico Vulgo Dicto Paternoster Row, ad Num. 15. / MDCCCXXV.
Date 1825
Publisher Samuel Bagster, London
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
References Darlow & Moule 6281 (1825 reprint) Copinger p. 242
Images Title page

1826

flickr:11517978924

Title Biblia Sacra / Vulgatæ Editionis / Sixti Quinti / Pont. Max. / Jvssv Recognita atque Edita / Romæ / ex Typographia Apostolica Vaticana MDXCIII / Editio Nova / Auctoritate Summi Pontificis Leonis XII. / Excusa. / Francofurti A. M. / Typis et Sumtibus Andreæ. / MDCCCXXVI.
Date 1826
Publisher Typis et Sumtibus Andreæ, Frankfurt
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
Images Title page
References Darlow & Moule 6281 (note after)

1839

flickr:11775795015

Title Biblia Sacra / Vulgatæ Editionis / Sixti V Pontificis Maximi / Jvssv Recognita, / et / Clementis VIII / Avctoritate Edita. / Vesntione. / Excudebat Outhenin-Chalandre Filius, / DD. Archepiscopi Typographus. / Parisiis, / Apud Eumdem Editorem, / Foro vulgo dicto St.-André-des-Arts, 11 / 1839.
Date 1839
Publisher Outhenin-Chalandre Filius, Paris
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
Images Title page
References None

1901

flickr:11260847646

Title Biblia Sacra / Vvlgatae Editionis / Sixti v. Pont. Max. jvssv/ recognita et Clementis viii. / auctoritata edita / Tornaci Nerviorum, typis Soc. / Sancti Joannis Evalgelistae. / Desclée Lefebvre et Soc. m. dccc. i.
Date 1901
Publisher Desclée Lefebvre and Co., Tournai
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
Images Title page

1906

flickr:11517979064

Title Biblia Sacra / Vvlgatae Editionis / Ex Ipsis Exemplaribus Vaticanis / Inter Se / Atqve Cvm Indice Errorvm Corrigendorvm Collatis / Critice Editit / P. Michael Hetzenaver O. C. / Prov. Tirol. Sept. / Professor Exegesis in Scholis Svperioribvs / Pontifici Seminarii Romani ad S. Appollinarem / Cvm Aprobatione Ecclesiastica / Oeniponte / Svmptibvs Librariae Academicae Wagnerianae / MCMVI
Date 1906
Publisher Svmptibvs Librariae Academicae Wagnerianae, Innsbruck
Contents A critical edition of the Sixto-Clementine Vulgate by Father Michael Hetzenauer that attempted to derive an official text from a collation of the three Roman editions of 1592, 1593, and 1598 (supra).
Images Title page
References Darlow & Moule 6312

1922

flickr:46775816725

Title Biblia Sacra / Vulgatae Editionis / Sixti V Pont. Max. / Iussu Recognita /et Clementis VII / Auctorita Edita / Ex Tribus Editionibus Clementinis Critice Descripsit, / Dispositionibus Logicis et Notis Exegeticis llustravit, / Appendice Lectionem Hebraicarum et Græcarum auxit / P. Michael Hetzenaur / Ord. Min. Cap. / Professor Sacræ Scripturæ et Consultor Pontificiæ Commisionis Biblicæ / Editio Altera Emendatior / Ratisbonæ et Romæ / Sumptibus et Typis Friderici Pustet / S. Sedis Apostolicæ et S. Rituum Congr. Typographi / Neo Eboraci et Cincinnati: apud Fr. Pustet & Co. / 1922.
Date 1922
Publisher Fr. Pustet & Co., New York & Cincinnati
Contents A later edition of the above.

1959

flickr:10890279114

Title Bibliorum / Sacrorum / Iuxta Vulgatam Clementinam / Nova Editio / Breviaro Perpetuo et Concordantiis Aucta / Adnotatis Etiam Locis / Qui in Momentis Fidei Sollemnioribus / et in Liturgia Romna / Usupari Consueverunt / Curavit / Aloisius Gramatica / Typis Polyglottis Vaticanis / MCMLIX / Omnia iura vladlebeinier
Date 1959
Publisher Typis Polyglottis Vaticanis, Rome
Contents The complete Vulgate Bible as translated by Popes Sixtus V and Clement VIII.
Images Title page


BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License