Dutch / English Diglot

Dutch / English New Testament

flickr:16285587448
flickr:15850773784

Title: Het Nieuwe Testament, Alle de Boeken des Nieuwen Verbonds van Onzen heer Jezus Christus; op Last Van de Hoog-Mog, Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren MDCXVIII en MDCXIX, uit de oorspronkelijke (Grieksche) Taal in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet. / The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ, translated out of the original Greek; and with the former translation diligently compared and revised.
Date: 1849 (1st edition), 1850 (2nd edition)
Language: Dutch and English (King James Version)
Publisher: New York: American Bible Society
Contents: New Testament
Images: Dutch Title page, English Title page

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License